Są sprawy,
które mają
znaczenie.

O tym będzie się mówić

CO POLACY MYŚLĄ O ODNAWIALNYCH ŹRÓDŁACH ENERGII [INFOGRAFIKA]

🌿 Neutralność klimatyczna to maksymalne ograniczenie emisji dwutlenku węgla w przemyśle, transporcie i energetyce. By osiągnąć wizję neutralności do roku 2050, Unia Europejska uznaje konieczność współpracy państw członkowskich na siedmiu...

O SYTUACJI RESTAURACJI W PANDEMII [INFOGRAFIKA]

Można powiedzieć, że rządowe ograniczenia związane z pandemią koronawirusa nie biorą jeńców. Większość gałęzi gospodarki w ciągu ostatnich 12 miesięcy stanęło przed...

Wierzymy faktom, nie frazom

Nieustannie rośnie potrzeba dostępu do sprawdzonej wiedzy, a zmieniający się świat wymaga znajomości odpowiedzi na pytania, które jeszcze nie padły.

Potrzeba dostępu do sprawdzonej wiedzy, a zmieniający się świat wymaga znajomości odpowiedzi na pytania, które jeszcze nie padły.

Dlatego powstała Fundacja Ważne Sprawy.

Dlatego powstała Fundacja Ważne Sprawy.

Gospodarka

Gospodarka

Zrównoważony, stabilny rozwój jest warunkiem prowadzenia skutecznej polityki edukacyjnej i społecznej - bez niego nie wykorzystamy potencjału politycznego i ekonomicznego Polski. Dlatego informujemy o tym, co dzieje się w gospodarce i jakie będzie to miało skutki dla każdego z nas.

Ta sprawa ma znaczenie.

Edukacja

Edukacja

Kształcenie kompetencji pozwalających sprostać wyzwaniom przyszłości musi być fundamentem odpowiedzialnego państwa. Warunkiem pełnego i świadomego uczestnictwa obywateli w życiu społecznym, kulturalnym, naukowym i gospodarczym jest posiadanie przez nich właściwej wiedzy i umiejętności. Dlatego wielowymiarowo wspieramy procesy uczenia się przez całe życie.

Ta sprawa ma znaczenie.

Społeczeństwo

Społeczeństwo

Czas przywołać zapomniane słowa, takie jak odpowiedzialność za dobro wspólne, kompromis i debata. Na poziomie lokalnym, regionalnym i ogólnopolskim potrzeba stworzenia świadomej i zaangażowanej wspólnoty, która mimo różnic potrafi osiągać wspólne cele.

Ta sprawa ma znaczenie.

Jesteśmy niezależnym think-do tankiem, działającym, by podnosić jakość debaty publicznej, mówiąc o trudnych zagadnieniach w przystępny i nowoczesny sposób. Definiujemy i analizujemy bieżące problemy, a wypracowane propozycje rozwiązań wdrażamy w praktyce.

Think-Do-Tank

Drugim filarem działalności fundacji są projekty społeczne, skierowane w szczególności do młodzieży i młodych dorosłych. Jako forma równoległa do formalnego procesu edukacji, stanowić mają unikatowe doświadczenie edukacyjne. Zależy nam, by dając impuls do wprowadzania pozytywnych lokalnych zmian, projekty te były narzędziem praktycznej realizacji rekomendacji wynikających z działalności badawczej fundacji.

Nie wychodzimy z założenia, że wiemy jak powinien wyglądać świat – badamy go, szukając tego, co wymaga zmian i możliwości ich wprowadzania.