Pomagamy rozumieć rzeczywistość

Jesteśmy niezależnym think-do tankiem. Działamy, by podnosić jakość debaty publicznej, mówiąc przystępnie i nowocześnie o tym, co skomplikowane w naszym otoczeniu.

Nieustannie rośnie potrzeba dostępu do sprawdzonej wiedzy, a zmieniający się świat wymaga znajomości odpowiedzi na pytania, które jeszcze nie padły.

Dlatego powstała Fundacja ważne sprawy.

Zajmujemy się trzema tematami:

Gospodarka

Zrównoważony, stabilny rozwój jest warunkiem prowadzenia skutecznej polityki edukacyjnej i społecznej - bez niego nie wykorzystamy potencjału politycznego i ekonomicznego Polski. Dlatego informujemy o tym, co dzieje się w gospodarce i jakie będzie to miało skutki dla każdego z nas.

Edukacja

Kształcenie kompetencji pozwalających sprostać wyzwaniom przyszłości musi być fundamentem odpowiedzialnego państwa. Warunkiem pełnego i świadomego uczestnictwa obywateli w życiu społecznym, kulturalnym, naukowym i gospodarczym jest posiadanie przez nich właściwej wiedzy i umiejętności. Dlatego wielowymiarowo wspieramy procesy uczenia się przez całe życie.

Społeczeństwo

Czas przywołać zapomniane słowa, takie jak odpowiedzialność za dobro wspólne, kompromis i debata. Na poziomie lokalnym, regionalnym i ogólnopolskim potrzeba stworzenia świadomej i zaangażowanej wspólnoty, która mimo różnic potrafi osiągać wspólne cele.

Sprawdź nasze social media:

O tym będzie się mówić

„Wiesz już, że to fejk” – Zaczynamy kampanię informacyjną!

Po Ideathonie i szkoleniu w Lublinie ruszamy z kampanią informacyjną - to nasza reakcja na najnowsze raporty opisujące skalę dezinformacji w przestrzeni publicznej. Przygotowaliśmy bazę wiedzy o fake newsach i...

Rafał Agnieszczak

Pionier polskiego biznesu internetowego i aktywny recenzent rynku technologicznego. W 2001 roku (w wieku 21 lat) założył serwis społecznościowy Fotka, jedną z najpopularniejszych...

Think-Do-Tank

Drugim filarem działalności fundacji są projekty społeczne, skierowane w szczególności do młodzieży i młodych dorosłych. Jako forma równoległa do formalnego procesu edukacji, stanowić mają unikatowe doświadczenie edukacyjne. Zależy nam, by dając impuls do wprowadzania pozytywnych lokalnych zmian, projekty te były narzędziem praktycznej realizacji rekomendacji wynikających z działalności badawczej fundacji.