MENU 1

Zróbmy razem największe
badanie aktywizmu młodych w Polsce

Zapraszamy organizacje społeczne, grupy nieformalne, koła naukowe, młodzieżowe rady i wszystkie inne organizacje pracujące z i dla młodych ludzi do współpracy w badaniu społecznym, które pozwoli nam lepiej zrozumieć zaangażowanie społeczne młodych.

Jaki jest aktywizm
w 2023?

Zostawcie dane kontaktowe swojej organizacji, a my prześlemy Wam szczegóły możliwości współpracy przy realizacji badania. Teraz do niczego się nie zobowiązujecie. Liczba miejsc dla organizacji jest ograniczona.

Na zgłoszenia czekamy jeszcze:

Zgłoś zainteresowaną
organizację:

Wasza organizacja też może współtworzyć badanie

To proste i nie wymaga dużo czasu!

Podzielimy się danymi

Współpracując z nami, otrzymacie bezpośredni dostęp do zebranych danych i wgląd w wyniki badania. To bezcenne źródło wiedzy, by planować działania faktycznie odpowiadające potrzebom młodych.

Wspólnie wydamy raport

Zaprosimy Waszą organizację do współpracy przy opracowaniu publikacji podsumowującej otrzymane wyniki. Będziecie wymienieni wśród partnerów projektu.

Razem pokażemy efekty

Zaprosimy przedstawicieli i przedstawicielki Waszej organizacji na premierę raportu, którego wynikami będziemy też dzielić się w mediach społecznościowych i tradycyjnych.

Zbudujemy sieć organizacji

Współpracując z nami poznacie osoby tworzące sektor społeczny w całej Polsce! Stworzymy przestrzeń wymiany wiedzy i naszego know-how.

Aktywizm to dla nas wszystkie przejawy zaangażowania, które budują wspólnotę i wynikają z poczucia troski, solidarności i powinności.

Myśląc o lepszej przyszłości mamy na myśli bardziej sprawiedliwe i empatyczne społeczeństwo, żyjące w zdrowej i zrównoważonej przestrzeni.

Po co chcemy badać aktywizm?

Organizacje społeczne mogą robić jeszcze lepsze rzeczy

A kluczem do efektywnych działań jest dobre rozumienie potrzeb i oczekiwań grup docelowych. Właśnie w zrozumieniu tych potrzeb pomogą wyniki badania.

Młodzi rzadko uczestniczą w życiu publicznym

I trzeba ustalić przyczyny. Może to poczucie nikłej sprawczości, a może zwyczajny brak wiedzy o możliwościach? Sprawdzimy, by móc to zmienić.

Protesty i wolontariat

Wydarzenia ostatnich lat motywowały młode osoby do zrywów. Jak przekuć krótką mobilizację w trwałe zaangażowanie?

To starsze pokolenia kreują społeczną rzeczywistość

W wyborach i w instytucjach wpływ młodych jest ograniczony, a system ciągle kształtują poprzednie pokolenia. Zrozumienie warunków zaangażowania młodych, pomoże w ich angażowaniu.

Na czym polega taka współpraca

Zostaw kontakt, a my prześlemy szczegóły

Zgłaszacie zainteresowanie

Wystarczy zostawić maila, a my odezwiemy się ze szczegółami. Jeśli macie działających społecznie znajomych lub znacie grupy aktywistyczne, opowiedzcie im o naszym projekcie, oni również mogą dołączyć!

Przesyłamy materiały

Zakwalifikowane organizacje otrzymają od nas komplet materiałów informacyjnych i narzędzie do przeprowadzenia badania w swojej społeczności, materiały promocyjne i inne potrzebne informacje.

Prowadzimy badanie

Wszystko odbywa się 100% online. Celem jest, by każda współpracująca organizacja zebrała minimum 20 odpowiedzi ankietowych od swojej społeczności, ale im więcej, tym lepiej.

Opracowujemy wyniki

W kolejnym etapie możecie uczestniczyć w analizie i opracowaniu wyników, a także otrzymacie kompletną bazę zebranych danych, by móc ją dalej wykorzystywać. Stworzymy też raport podsumowujący.

Więcej o projekcie

Międzynarodowe badanie

Działamy też poza Polską. Podobne badanie dzieje się w Grecji i Bułgarii, więc będziemy mogli zrozumieć powody i motywacje do zaangażowania społecznego młodych osób na poziomie europejskim.

Publikacja wyników

Wnioskami podzielimy się ze światem w formie raportu. Wasza organizacja może zostać jego współautorem.

Wsparcie sektora

Zdobytą wiedzę wykorzystamy do rozwoju narzędzi i programów wspierających aktywizm społeczny młodych ludzi w Unii Europejskiej. Dzięki temu działania naszych organizacji będą po prostu lepsze!

Brzmi dobrze?

Zostaw maila po więcej informacji:

Poznaj nas lepiej

Misją Fundacji ważne sprawy jest zwiększenie poziomu debaty publicznej przez mówienie o istotnych zagadnieniach społecznych w przystępny i nowoczesny sposób. Nasza działalność jako think-do-tanku opiera się na publikacji w Internecie kompleksowych opracowań, grafik i artykułów edukacyjnych opartych na wiarygodnych danych, tworzeniu narzędzi edukacyjnych, a także organizacji i współorganizacji projektów lokalnych, prowadzących do rzeczywistego rozwoju ich uczestników w obszarach gospodarki, polityki społecznej i edukacji.

Kontakt z koordynatorem projektu

Mikołaj Salawa
mikolaj.salawa@waznesprawy.org