CO POLACY MYŚLĄ O ODNAWIALNYCH ŹRÓDŁACH ENERGII [INFOGRAFIKA]

🌿 Neutralność klimatyczna to maksymalne ograniczenie emisji dwutlenku węgla w przemyśle, transporcie i energetyce. By osiągnąć wizję neutralności do roku 2050, Unia Europejska uznaje konieczność współpracy państw członkowskich na siedmiu obszarach:
🔹 biogospodarka i naturalne pochłaniacze CO2;
🔹 czysta, bezpieczna mobilność;
🔹 konkurencyjny przemysł i gospodarka o obiegu zamkniętym;
🔹 efektywność energetyczna;
🔹 infrastruktura i połączenia międzysystemowe;
🔹 wychwytywanie i składowanie CO2 w celu rozwiązania problemu pozostałych emisji;
🔹 energia ze źródeł odnawialnych.
Ok. 80% polskiego miksu energetycznego pochodzi z węgla (źródło: 300Gospodarka) , i tylko 50,9% Polaków uważa elektrownie węglowe za bardzo nieekologiczne. Mimo to największy odsetek Polaków (28,5%) uważa, że Polska jest w stanie osiągnąć neutralność klimatyczną już do roku 2040. Biorąc jednak pod uwagę ogromne wyzwania związane z taką transformacją, jest to bardzo mało prawdopodobny scenariusz.
♻️ Optymistyczne podejście Polaków do osiągania neutralności klimatycznej łączy się z naszym nastawieniem do odnawialnych źródeł energii. Aż 87,3% Polaków popiera wsparcie finansowe państwa dla powstawania nowych źródeł odnawialnych. Przeciwnego zdania jest zaledwie 6,6% społeczeństwa. Polacy widzą w tym także możliwość zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego naszego kraju – zgodziło się z tym ponad 80% ankietowanych.
Jakie źródła odnawialne są dla Polaków priorytetowe?
☀️ 54% ankietowanych na pierwszym miejscu uplasowało fotowoltaikę, przy czym aż 58% uznało, że zdecydowało się już na montaż paneli słonecznych albo rozważa tę inwestycję. Aż 92% Polaków chce, by Polska inwestowała w panele słoneczne, zarówno te instalowane na prywatnych, jak i publicznych budynkach.
💨 Na drugim miejscu wskazujemy energetykę wiatrowa (21,1%). Jednak większość ankietowanych popiera obecne uregulowania dotyczące odległości między wiatrakami a zabudowaniami (43,9%), a nawet chciałoby, by były bardziej rygorystyczne (31,9%). Aż 43,6% badanych uznało, że wiatraki na morzu są korzystniejsze od tych na lądzie.
Z pozostałymi danymi na temat transformacji energetycznej można zapoznać się w raporcie “Energetyka2020”