dr hab. Adam Leszczyński

Polski historyk, socjolog, dziennikarz i publicysta, doktor habilitowany nauk społecznych, profesor nadzwyczajny w SWPS Uniwersytecie Humanistycznospołecznym, wcześniej w Instytucie Studiów Politycznych PAN, członek zespołu „Krytyki Politycznej” oraz współzałożyciel OKO.press.

dr hab. Adam Leszczyński weźmie udział w dyskusji „Misja uniwersytetu: tworzyć elity czy upowszechniać naukę? O roli szkolnictwa wyższego w XXI wieku.

Kontakt z koordynatorą projektu

Kaja Gagatek
kajagagatek@waznesprawy.org