dr hab. Jacek Schindler

pracuje w Instytucie Kulturoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego, Członek Ashoka, Innovators for the Public. Założyciel Stowarzyszenia Nowa Idea zrzeszonego w European Environmental Bureau. Autor publikacji z zakresu lokalnej partycypacji i aktywizacji, badania i interpretacji kultury, postwzrostu i ograniczania konsumpcji. Inicjator i współorganizator konferencji Pomiędzy wzrostem a katastrofą oraz Zespołu do Spraw Ochrony Klimatu przy Uniwersytecie Wrocławskim.

Dr hab. Jacek Schindler weźmie udział w dyskusji „Wymyślić świat na nowo: czy wzrost za wszelką cenę to już przeszłość?”.

Kontakt z koordynatorą projektu

Kaja Gagatek
kajagagatek@waznesprawy.org