dr hab. Mikołaj Lewicki

socjolog z Wydziału Socjologii, Uniwersytetu Warszawskiego. Bada socjologicznie gospodarkę, procesy nadawania wartości i wyceny na rynkach, kredyty hipoteczne i życie z hipoteką, zróżnicowanie społeczne oraz kulturę organizacyjną. Autor książki o polskich dyskursach modernizacyjnych, p.t. „Przyszłość nie może się zacząć”, o kredycie hipotecznym, „Społeczne życie hipoteki” oraz współautor „Kultury na peryferiach”. Jeden z fundatorów Fundacji Nowej Wspólnoty, która znosi polaryzację społeczną i polityczną w Polsce.

Dr hab. Mikołaj Lewicki weźmie udział w dyskusji „Po co pracujemy? O roli i wartości pracy w naszym życiu.

Kontakt z koordynatorą projektu

Kaja Gagatek
kajagagatek@waznesprawy.org