dr Krzysztof Mazur

Menedżer inwestycyjny PKO VC. Pracownik Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wiceminister rozwoju (2020-2021). Członek Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP (2015-2020) oraz Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (2015-2019). Prezes Klubu Jagiellońskiego (2007 – 2012 / 2015-2018). Mąż Pauliny i tata Jasia, Basi, Igiego, Tomka i Benia.

Kontakt z koordynatorą projektu

Kaja Gagatek
kajagagatek@waznesprawy.org