FAQ

Zobacz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania związane z projektem.

Jeśli nie znajdziesz odpowiedzi tutaj, napisz do nas na julia@waznesprawy.org.

Tak, nasz projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej i nie wymaga żadnych opłat ze strony osób uczestniczących.

Zarówno bloki tematyczne, jak i konferencja odbywać się będą w Warszawie. Spotkania w ramach bloków będą miały miejsce na Uniwersytecie Warszawskim. Szczegółowe terminy każdego ze spotkań w ramach trzeciego z bloków to 11.05, 25.05, 06.06 (wtorek, tbc) i 15.06.2023 (czwartki, w godz. 16:00 – 19:00). Informacje o kolejnych blokach podawać będziemy na stronie internetowej oraz mailowo z odpowiednim wyprzedzeniem.

Rekrutujemy osobno na każdy z bloków tematycznych. Obecna rekrutacja (blok: przyszłość cyfrowa) zakończy się 30.04.2023 r.

Chcemy, by grupy dyskusyjne liczyły od 15 do 20 osób w każdym bloku.

Jeśli interesuje Cię więcej niż jeden blok tematyczny, możesz wysłać więcej niż jedno zgłoszenie. Jednocześnie informujemy, że chcemy zapewnić możliwość udziału w projekcie jak największej liczbie osób, dlatego priorytetowo traktować będziemy zgłoszenia tych, którzy wysłali je po raz pierwszy.

Tak! Projekt kierujemy do osób w wieku 18 – 30 lat, nie tylko do osób studiujących. Jeśli interesujesz się jednym z poruszanych tematów, śmiało wysyłaj zgłoszenie!

Zakwalifikowanie się do udziału w bloku tematycznym zakłada aktywny udział w min. 3 z 4 spotkań (dyskusyjnym, warsztatowym, panelowym i podsumowującym). Będą to spotkania grupowe, poświęcone głównemu tematowi bloku, zawierające także elementy integracyjne.

Nie, nie jest obowiązkowy. Zdajemy sobie sprawę, że konferencja podsumowująca zaplanowana jest w dość odległym terminie, dlatego otwieramy możliwość aktywnego uczestnictwa w niej (udziału w panelu eksperckim, prezentacji wybranego tematu na scenie, etc.) dla osób szczególnie tym zainteresowanych.