FAQ-sprawdzamto-2-0

FAQ

Tak! Udziała w projekcie odbywa się w ramach realizacji projektu w ramach programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG. Pokrywamy koszty wyżywienia, zakwaterowania i pokrycia kosztów dojazdu w trakcie czterodniowego spotkania.

Szkolenie fact-checkingowe odbędzie się w dniach 16-19 grudnia w Lublinie, w Hotelu Arche: https://archehotellublin.pl/ Tam też będziemy zakwaterowani.

Cały projekt trwa do końca maja 2023.

Rekrutacja trwa do 4 grudnia 2022.

W czterodniowym spotkaniu udział weźmie 30 osób.

Do 5 grudnia powiadomimy Was drogą mailową o wynikach rekrutacji.

Tak, projekt skierowany jest do osób w wieku 18-35 lat.

Niestety nie, projekt skierowany jest do osób na co dzień mieszkających w województwach: Lubelskim, Podkarpackim i Podlaskim.

Twój udział w projekcie zakłada uczestnictwo w czterodniowym szkoleniu w dniach 16-19 grudnia w Lublinie. Jednak to nie koniec! Po lubelskim szkoleniu zorganizujesz warsztat dla swojej społeczności lokalnej przy naszym wsparciu zasobami i wiedzą.

Dokładny termin i miejsce zostanie wybrane przez Ciebie, jednak powinny wydarzyć się od stycznia do końca marca 2023.