o fundacji

Jesteśmy ośrodkiem przyciągającym aktywne społecznie osoby, a nasz cel to generowanie twórczego napięcia, stanowiącego podstawę dla eksperckiej debaty, zarówno w przestrzeni online, jak i offline.

Nasze wartości

ambicja

innowacyjność

profesjonalizm

odpowiedzialność

obiektywizm

elastyczność

Nasze wartości

ambicja

innowacyjność

profesjonalizm

odpowiedzialność

obiektywność

elastyczność

Nasza misja

Działamy na rzecz zwiększania jakości debaty publicznej, mówiąc o trudnych zagadnieniach w przystępny i nowoczesny sposób.

Definiujemy i analizujemy bieżące problemy, a następnie wypracowujemy propozycje ich rozwiązań i wdrażamy je w praktyce. Szczególną uwagę poświęcamy analizie wpływu tych zjawisk na młodych ludzi.

Jesteśmy inkubatorem idei stymulujących zrównoważony rozwój społeczny. Dzięki swojej działalności chcemy wpływać na opinię publiczną oraz stanowiska decydentów.

filary działań