Zwalczaj z nami dezinformację
w Polsce!

Dostaniesz wszystko czego potrzebujesz do zaplanowania, przygotowania i przeprowadzenia własnego projektu społecznego o factcheckingu.

Naszą misją jest poprawa jakości debaty publicznej. Dzięki projektowi sprawdzam to! i Ideathonowi wyposażamy młodych ludzi w narzędzia do walki z dezinformacją.

O co chodzi

Sprawdzam to! daje młodym grupom (formalnym i nieformalnym), takim jak organizacje pozarządowe czy koła naukowe, przestrzeń do opracowania nowatorskich i kompleksowych inicjatyw w zakresie zwalczania dezinformacji.

Wykorzystując sprawdzoną formułę Ideathonu - hackatonu społecznego, zespoły młodych ludzi będą projektować działania mające na celu walkę z dezinformacją. Wyłonimy najciekawsze pomysły, by następnie wyposażyć ich autorów i autorki w narzędzia i umiejętności, które pozwolą im je zrealizować

Zwycięskie zespoły otrzymają finansowanie i mentoring, dzięki czemu ich działania doskonale odpowiedzą na potrzeby grup docelowych.

O ideathonie

IDEATHON 2023 to już trzecia edycja organizowanych przez nas autorskich hackatonów społecznych, podczas których młodzi ludzie zostają wyposażeni w potrzebne narzędzia i wypracowują rozwiązania różnych problemów społecznych. To największe tego typu wydarzenie w Polsce.

400

Uczestników
i uczestniczek

40+

Ekspertek/-ów
i mentorów/ek

20+

Organizacji
partnerskich

3

Edycje

Więcej niż event

Dajemy kompleksowe wsparcie młodym w realizacji własnych działań factcheckingowych.

Tydzień przygotowawczy

Polega współpracy z ekspertami i wyposażeniu uczestników w podstawową wiedzę z zakresu zwalczania dezinformacji oraz umiejętności związanych z planowaniem projektów.

Ideathon

Podczas hackatonu społecznego 150 osób wspieranych przez mentorów, będzie pracowało nad zadaniem konkursowym - opracowaniem planu na swój projekt społeczny zwalczający dezinformację. Najlepsze pomysły otrzymają wsparcie w realizacji.

Warsztaty dla zwycięzców

Zwycięskie zespoły spotkają się z praktykami i zdobędą wiedzę o zarządzaniu projektami, poznają narzędzia pomocne w ich realizacji i dopracują swoje plany działania.

Program mentoringowy

Na tym etapie mentorzy będą wspierać zespoły w przygotowaniach do realizacji projektów oraz czuwać nad wdrażaniem planów.

Projekty lokalne

Zespoły zrealizują zaplanowane działania. Niezależnie od pomysłu, każdy zorganizuje przynamniej jedno wydarzenie stacjonarne dla minimum 30 osób.

Warsztat podsumowujący

Zespoły spotkają się, by podsumować swoje inicjatywy, wyciągnąć wnioski i podzielić się rezultatami.

Zgłoszenia już wkrótce

Bądźmy w kontakcie i nie przegap rekrutacji.
Widzisz przestrzeń do współpracy? Pisz na mikolaj@waznesprawy.org

Poznaj nas lepiej

Misją Fundacji ważne sprawy jest zwiększenie poziomu debaty publicznej przez mówienie o istotnych zagadnieniach społecznych w przystępny i nowoczesny sposób. Nasza działalność jako think-do-tanku opiera się na publikacji w Internecie kompleksowych opracowań, grafik i artykułów edukacyjnych opartych na wiarygodnych danych, tworzeniu narzędzi edukacyjnych, a także organizacji i współorganizacji projektów prowadzących do rzeczywistego rozwoju uczestników w obszarach gospodarki, polityki społecznej i edukacji.

Śledź nasze działania tutaj:

Kontakt z koordynatorem projektu

Mikołaj Samborski
mikolaj@waznesprawy.org

Poprzednie edycje