Jakub Kruszyński

Wiceprzewodniczący ds. Studenckich Zarządu Krajowego Niezależnego Zrzeszenia Studentów; Student piątego roku Prawa na Uniwersytecie Gdańskim. W Niezależnym Zrzeszeniu Studentów od 2019 roku – początkowo jako koordynator projektu i Sekretarz w NZS Uniwersytetu Gdańskiego, obecnie Wiceprzewodniczący ds. Studenckich w Zarządzie Krajowym NZS. Odpowiedzialny m.in. za monitorowanie przestrzegania praw studentów na uczelniach, wpływu sytuacji społeczno-ekonomicznej na studentów, działania na rzecz wsparcia zdrowia psychicznego młodzieży, edukację ekologiczną i społeczną oraz współpracę z białoruską opozycją studencką.

Kontakt z koordynatorą projektu

Kaja Gagatek
kajagagatek@waznesprawy.org