Julia Kelsz

wiceprezeska ważnych spraw

Kontakt z koordynatorą projektu

Kaja Gagatek
kajagagatek@waznesprawy.org