ZGŁOŚ SIĘ DO 24 MAJA

Będą
z nami

W trakcie Stanu Młodych spotkasz osoby na co dzień kształtujące debatę publiczną w Polsce.

Do dyskusji o ważnych sprawach zapraszamy dziennikarzy i dziennikarki, akademików i naukowczynie, polityków, przedsiębiorczynie i inne ciekawe osoby, które mają dużo do powiedzenia. Dzięki temu powstaje przestrzeń do prowadzenia wysokiej jakości debaty, uwzględniającej różne poglądy i perspektywy.

Kolejnych ekspertów i ekspertki przedstawimy już niedługo!