dr Małgorzata Minchberg

artystka wizualna, doktor nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika, specjalistka edukacji kulturalnej i artystycznej, animatorka kultury, stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Zajmuje się pielęgnowaniem postaw twórczych ludzi niezależnie od ich wieku i rodzaju zdolności. Edukuje do sztuki i przez sztukę. Pisze publikacje z zakresu pedagogiki twórczości, edukacji kulturalnej, edukacji muzealnej. Sztuka współczesna i twórczość powszechna są jej narzędziami pracy.

Kontakt z koordynatorą projektu

Kaja Gagatek
kajagagatek@waznesprawy.org