Wspieramy osoby, które chcą świadomie uczestniczyć w społeczeństwie.

Dostarczamy do tego niezbędnych kompetencji i mówimy prosto o rzeczach, które są ważne, ale skomplikowane. Działamy online i offline.

tworzymy treści online

W najważniejszych mediach społecznościowych tłumaczymy istotne zjawiska społeczne w prosty, rzetelny sposób. Jesteśmy na Instagramie, Tiktoku i Facebooku. Tak przekazujemy naszej społeczności ważne, sprawdzone informacje w prostej i nowoczesnej formie.

budujemy produkty cyfrowe

Chętnie dzielimy się naszym doświadczeniem i know-how w formie przystępnych narzędzi i platform, które udostępniamy w Internecie. Wierzymy w otwarty i równy dostęp do wiedzy.

projektujemy doświadczenia edukacyjne

Rozwijamy kluczowe kompetencje młodych osób, pracując z nimi w duchu edukacji pozaformalnej. Stawiamy na wysokiej jakości doświadczenie i partnerską atmosferę.

nasze wartości

Wierzymy, że z twórczego napięcia rodzą się wspaniałe rzeczy. Tworzymy społeczność ludzi wrażliwych, aktywnie podchodzących do świata i dążących do jego ulepszania. Cenimy umiejętność słuchania, wyrażania siebie i zrozumienia innych. Pielęgnujemy gotowość do rozwoju i dążenie do sprawczości. Uważamy, że lepiej działać mądrze i odpowiedzialnie, niż pochopnie i bez względu na konsekwencje. Wszystko to w imię kolektywnego dobra.

odpowiedzialność za słowo

słowa mają wielką moc i właśnie dlatego dbamy o ich rzetelność. To co mówimy i piszemy jest aktualne i wiarygodne. Jasno oddzielamy fakty od opinii.

wrażliwość społeczna

swoją uwagę kierujemy w stronę ludzi, wspólnoty, społeczności. Obserwujemy, słuchamy i reagujemy.

inkluzywność

uwzględniamy, szanujemy i wspieramy różnorodność na każdym etapie naszych działań.

myślenie krytyczne

jesteśmy w ciągłej gotowości do weryfikacji rzeczywistości. Nie przyjmujemy niczego za pewnik, ale na podstawie wnikliwej analizy tworzymy własne przekonania.

filozofia kaizen

to japońska filozofia ciągłego ulepszania i dążenia do poprawy, którą wyznajemy od początku istnienia. Najważniejsza jest wysoka jakość!

nasz zespół

Tomasz Racławski

cofounder & prezes

Julia Kelsz

cofounderka & wiceprezeska

edukacja pozaformalna, prawo antydyskryminacyjne, nowe media, Taylor Swift

Mikołaj Samborski

cofounder & XXX

Kaja Gagatek

cofounderka & XXX

Mateusz Domarski

XXX

Między systemem edukacji a rynkiem pracy jest luka wiedzy i luka kompetencji, którą wypełniamy naszymi działaniami. Szczególnie ważne jest dla nas podnoszenie jakości debaty publicznej i animowanie wysokiej jakości dyskusji o najbardziej palących współczesnych wyzwaniach. We wszystkim, co robimy, opieramy się na wiarygodnych źródłach i rzetelnych, nowoczesnych informacjach.

Jak działamy

WYDARZENIA EDUKACYJNE

Zapraszamy młode osoby do wspólnego budowania społeczności i tworzenia przestrzeni, w której uczymy się od siebie, dyskutujemy, zyskujemy podmiotowość i rozwijamy kompetencje w sposób, który nigdy nie będzie osiągalny w formalnym systemie.

co robimy: konferencje, warsztaty, panele dyskusyjne, programy mentoringowe, hackathony społeczne

jak to robimy: w duchu edukacji pozaformalnej, bezpłatnie, angażująco, dostosowane do potrzeb grup docelowych, włączające, z niskim/umiarkowanym progiem wejścia, we współpracy z ekspert(k)ami.

DO TEJ PORY

zobacz projekty, które zrobiliśmy do tej pory →

TREŚCI EDUKACYJNE

W mediach społecznościowych piszemy i mówimy o rzeczach, które uznajemy za ważne, a niewystarczająco wyjaśnione w mediach. O trudnych zagadnieniach mówimy w prosty sposób. Lubimy nowoczesne, atrakcyjne wizualnie formy i treści, które są proste w odbiorze. Mamy konto na Instagramie i tiktoku. Wrzucamy tam infografiki i krótkie filmiki. Niedługo planujemy też uruchomić autorski podcast.

co robimy: infografiki, artykuły, krótkie wideo, podcast

jak to robimy: odpowiedzialnie, autentycznie, regularnie, estetycznie, prosto, kontekstualnie, krytycznie, dostosowane do danego medium

DO TEJ PORY

zobacz nasze social media →

BADANIA

Rozwijamy naszą ekspertyzę przeprowadzając badania społeczne. Pozwalają nam one głębiej zrozumieć potrzeby i nazywać wyzwania naszej społeczności i otaczającej nas rzeczywistości. Badania dostarczają rzetelnych danych, na podstawie których możemy tworzyć inicjatywy i działania, które prowadzą do faktycznej, pozytywnej zmiany

co robimy: badania jakościowe

jak to robimy: dostępnie (możliwe otwarte, jawne), naukowo, adekwatnie, z biznesowym podejściem, z wewnątrz

zobacz efekty →

WSPÓŁPRACOWALI Z NAMI

Nasze wartości

ambicja

innowacyjność

profesjonalizm

odpowiedzialność

obiektywność

elastyczność