Paweł Jaroszek

Członek Zarządu, Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Od stycznia 2014 r. Członek Zarządu Nadzorujący Pion Finansów i Realizacji Dochodów odpowiadający m.in. za zapewnienie płynności finansowej Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz zarządzanie aktywami Funduszu Rezerwy Demograficznej. Karierę zawodową rozpoczął od pracy w Departamencie Gospodarki Pieniężnej Banku Energetyki SA. Z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych związany od 1999 r. początkowo jako Naczelnik Wydziału, później Wicedyrektor i Dyrektor Departamentu. W latach 2008-2010 Członek Zarządu Krajowego Funduszu Kapitałowego SA. Specjalista w dziedzinie finansów. Absolwent ekonomii oraz prawa, a także podyplomowych studiów menedżersko – finansowych oraz z zakresu rachunkowości finansowej i zarządczej. Odpowiedzialny m.in. za nadzór nad realizacją kluczowych projektów w Zakładzie – Projekt e-Składka oraz e-Akta.

Kontakt z koordynatorą projektu

Kaja Gagatek
kajagagatek@waznesprawy.org