prof. Antoni Dudek

polski historyk, politolog i publicysta, profesor nauk humanistycznych, członek Rady Instytutu Pamięci Narodowej (2010–2016), profesor zwyczajny Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Kontakt z koordynatorą projektu

Kaja Gagatek
kajagagatek@waznesprawy.org