Prof. dr hab. Barbara Fatyga

specjalizuje się w badaniach młodzieży,  antropologii współczesności i metodologii badań. Kierowniczka Katedry Metod Badania Kultury i Ośrodka Badań Młodzieży ISNS UW.

Kontakt z koordynatorą projektu

Kaja Gagatek
kajagagatek@waznesprawy.org