prof. dr hab. Marek Bryx

kierownik Katedry Miasta Innowacyjnego (dawniej – Katedra Inwestycji i Nieruchomości) Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (wcześniej SGPiS) od 1999r. Profesor tytularny od 2007. Wybitny znawca polityki mieszkaniowej, rynku nieruchomości i metod finansowania inwestycji, w tym zwłaszcza mieszkaniowych. Autor książek i artykułów z tej tematyki, m.in. Rynek nieruchomości – system i finansowanie, Finansowanie inwestycji mieszkaniowych, a także z zakresu rewitalizacji i innowacji w miastach. Za swoje publikacje otrzymał 3 nagrody Ministra Budownictwa. W latach 2000 – 2012 kierownik serii wydawniczej Nieruchomości (Poltext). W latach 2001-2003 Prezes Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast, Wiceminister infrastruktury.

Prof. dr hab. Marek Bryx weźmie udział w dyskusji „Dom prawem czy towarem? O tym, jakiej polityki mieszkaniowej potrzebujemy.”

Kontakt z koordynatorą projektu

Kaja Gagatek
kajagagatek@waznesprawy.org