prof. dr hab. Marek Góra

Kierownik Katedry Ekonomii 1 w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Wykłada makroekonomię, ekonomię emerytalną, ekonomię pracy, ekonomię ludnościową, ekonomię zdrowia oraz politykę gospodarczą i społeczną; dawniej także ekonometrię i prognozowanie. Visiting professor w College of Europe, Research Fellow w Institute of Labor Economics (IZA) w Bonn. Jest współautorem projektu polskiego systemu emerytalnego opartego na równowadze międzypokoleniowej, wprowadzonego w Polsce w 1999. W różnych okresach doradzał w sprawach emerytalnych rządom i innym instytucjom w Polsce i za granicą. ​W 2014 wspólnie z grupa współpracowników założył Polską Grupę Emerytalną (PPG)​ zajmującą się szeroko rozumianymi badaniami i doradztwem w zakresie problematyki emerytalnej.

prof. dr hab. Marek Góra weźmie udział w dyskusji „Systemowo, transferowo, czy wcale? O różnych modelach prowadzenia polityki społecznej.”

Kontakt z koordynatorą projektu

Kaja Gagatek
kajagagatek@waznesprawy.org