prof. dr hab. Stanisław Filipowicz

profesor zwyczajny Uniwersytetu Warszawskiego. Pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW. Członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk. W latach 2011–2018 Dziekan Wydziału I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN. Od 2019 roku wiceprezes PAN. Członek Rady Naukowej  „Studiów Politologicznych”, członek Rady Naukowej  „Myśli Politycznej”. Członek Komitetu Nauk Politycznych PAN. Visiting professor w Kent State University, U.S.A. oraz Indiana Univresity, U.S.A.

Kontakt z koordynatorą projektu

Kaja Gagatek
kajagagatek@waznesprawy.org