Zgłoś się – Stan młodych

Cześć! Bardzo cieszymy się, że chcesz stać się częścią projektu Stan Młodych.

Zapraszamy do wypełnienia krótkiego zgłoszenia – trzymamy za Ciebie kciuki i nie możemy doczekać się spotkania z Wami w jednym z pięciu miast! Przed zgłoszeniem warto przeczytać Regulamin.

Dane kontaktowe

Twoje imię: *
Twoje nazwisko: *
Twój adres e-mail: *
Twoja data urodzenia: *
W projekcie mogą wziąć udział osoby do 30 r.ż.
Twój uniwersytet: *
Jeśli należysz do organizacji studenckich / pozarządowych / kół naukowych, wpisz je tutaj:

Szczegóły udziału

Twoje miasto: *

Wybór ścieżki

w czasie spotkań będziemy pracować wspólnie, w dużej grupie, ale również w grupach tematycznych. Dlatego prosimy o uszeregowanie ścieżek od najbardziej, do najmniej preferowanej.
Pierwszy wybór: *
Drugi wybór: *
Trzeci wybór: *

Pytanie rekrutacyjne

Co w wybranej przez Ciebie jako pierwszej ścieżce interesuje Cię najbardziej w kontekście szeroko rozumianego wzrostu? *
max. 1500 znaków

Przetwarzanie danych osobowych

To już ostatnia część formularza. Informację o wynikach dostaniesz mailowo 14 lutego.
Administratorem danych wskazanych w procesie rekrutacji do projektu "Stan Młodych 2022" jest Fundacja ważne sprawy z siedzibą w Jaśle, ul. Władysława Jagiełły 70, kod pocztowy: 38-200, numer KRS 0000826435. Celem zbierania danych jest realizacja założeń ww. projektu finansowanego ze środków Komisji Europejskiej w ramach programu Erasmus+. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych). Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla uczestnictwa w projekcie. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim, za wyjątkiem Stowarzyszenia Młodzieży RP, współorganizatora projektu, al. Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa, numer KRS 0000695217. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 36 miesięcy, licząc od początku roku następującego po roku, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
Przetwarzanie danych osobowych *

Informacja o szczepieniu

W związku z pandemią COVID-19 zależy nam, by zorganizować wydarzenie jak najbardziej bezpieczne i zgodne z obowiązującymi przepisami. Dlatego, by dostosować przestrzeń do ograniczeń dotyczących osób niezaszczepionych, pytamy o Wasze szczepienia. Prosimy, wybierz adekwatną opcję. A jeśli zmienią się regulacje, o zmianach damy Wam znać.
Moje szczepienie: *