Program

Widzimy się w środę, 14 czerwca, w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie

Więcej informacji już wkrótce!

Sesje dyskusyjne z osobami eksperckimi

Spotkanie dyskusyjne to format, w którym każda z osób uczestniczących będzie miała okazję porozmawiać z zaproszonymi przez nas ekspertkami i ekspertami. To nasza innowacyjna i autorska formuła tematycznych rozmów w podgrupach, zwieńczona moderowaną dyskusją. Uczestnictwo w spotkaniu jest niepowtarzalną okazją poznania opinii i wymiany poglądów z akademikami, aktywistkami, publicystkami, czy też przedsiębiorcami.

Gospodarka

Wymyślić świat na nowo: czy wzrost za wszelką cenę to już przeszłość?

W obliczu zwiększających się nierówności społecznych 
i niemalże nieuchronnej katastrofy klimatycznej zastanowimy się, czy istnieje alternatywa dla nieustannego wzrostu i dążenia do rozwoju gospodarczego bez liczenia się z jego konsekwencjami. Jakie koszty społeczne i środowiskowe kapitalizmu ponosimy? Czy istnieje alternatywa dla bezwzględnego rozwoju gospodarczego – a jeśli tak, na ile realne jest jej wdrożenie i jakie będą tego skutki?

Polityka społeczna

Dom prawem czy towarem? O tym, jakiej polityki mieszkaniowej potrzebujemy.

Polityka mieszkaniowa w Polsce od lat jest tematem kontrowersyjnej i emocjonującej debaty. W jakim kierunku powinna się ona rozwijać? Jakie wartości powinny jej przyświecać? Młodzi ludzie coraz częściej zwracają uwagę na trudną perspektywę mieszkaniową, z którą mierzą się, wkraczając w dorosłość: czego więc oczekują i jak państwo może zaspokoić ich potrzeby? Jaka jest rzeczywista skala tego problemu, na ile sytuacja ta różni się 
w zależności od miejsca zamieszkania i – wreszcie – jakie konkretne rozwiązania powinny zostać wprowadzone?

Gospodarka

Jak prowadzić biznes etycznie? Czy dla przedsiębiorstw liczy się tylko zysk?

Przedsiębiorstwa, dążąc do osiągnięcia jak najwyższego zysku 
i minimalizacji własnych kosztów, podejmują czasem kontrowersyjne decyzje dotyczące partnerów handlowych, pracowniczek, klientów czy konkurencji. Jak, działając 
w najlepszym interesie firmy, zachować w pełni etyczne podejście do otoczenia? Czy celem przedsiębiorstw rzeczywiście jest tylko zysk, czy są także inne wartości, o których należy pamiętać 
w prowadzeniu działalności gospodarczej? W panelu poruszymy 
w szczególności kwestie związane z odpowiedzialnością biznesu względem pracowników, klientek oraz środowiska naturalnego.


Edukacja

Misja uniwersytetu: tworzyć elity czy upowszechniać naukę? O roli szkolnictwa wyższego w XXI wieku.

W dobie dynamicznych zmian, w szczególności na rynku pracy, należy ponownie pochylić się nad ideą kształcenia wyższego. Czy uniwersytet powinien służyć tworzeniu elit intelektualnych, szkoleniu specjalistów w konkretnych dziedzinach, czy też ma za zadanie upowszechniać wiedzę i poszerzać do niej dostęp? Jaka powinna być rola studentów i studentek w kształtowaniu rzeczywistości akademickiej? W jaki sposób uniwersytet powinien nadążać za zmieniającym się światem – i czy w ogóle taki jest jego cel?

Polityka społeczna

Systemowo, transferowo, czy wcale? O różnych modelach prowadzenia polityki społecznej.

Polityka społeczna to obszar działania państwa, mający na celu zadbanie o podstawowe potrzeby społeczne. Można jednak spojrzeć na nią z wielu perspektyw, w zależności od wartości, które wyznajemy. Czy lepiej zapewnić szeroki zakres usług społecznych 
i świadczeń, czy też przekazywać środki pieniężne bezpośrednio do rąk potrzebujących obywateli? A może wcale nie ma potrzeby ingerencji państwa w te dziedziny? Podczas dyskusji porozmawiamy o różnych modelach prowadzenia polityki społecznej, ich zaletach i wadach, a także wartościach, które powinny jej przyświecać.

Edukacja

Wartości w polskiej szkole. Jakie postawy powinien kształtować system edukacji (i czy w ogóle powinien)?

System edukacji ma ogromny wpływ nie tylko na rozwój wiedzy kolejnych pokoleń, ale także na kształtowanie ich poglądów oraz postaw względem rzeczywistości. Jakie wartości powinny być kształtowane w polskiej szkole? A może system powinien skupić się wyłącznie na przekazywaniu wiedzy, pozostawiając kwestie moralne rodzicom i rówieśnikom? Jakie są korzyści i wady wynikające z wprowadzenia jednolitych standardów wartości 
w szkołach? I wreszcie – jakie społeczeństwo chcielibyśmy obecnie kształtować?

Gospodarka

Po co pracujemy? O roli i wartości pracy w naszym życiu.

Rynek pracy podlega i będzie podlegać coraz dynamiczniejszym zmianom – wychodząc z takiego założenia, możemy spodziewać 
się także redefinicji znaczenia pracy samej w sobie oraz miejsca, które obecnie zajmuje w naszym życiu. Czy polska, neoliberalna kultura pracy ponad siły jest w ogóle możliwa do podważenia? Czym jest dla nas praca teraz, a czym chcielibyśmy, żeby była? Podczas rozmowy zastanowimy się także, jak chronić pracowników i pracowniczki przed wyzyskiem, uwzględniając jednocześnie interes i potrzeby pracodawców.

Edukacja

O różnych systemach kształcenia, czyli jaki model edukacji powinniśmy wybrać?

Polski system edukacji opiera się na XIX-wiecznym modelu pruskim. Czy jednak odpowiada on na dzisiejsze potrzeby? Czy istnieją alternatywne modele, które warto rozważyć? Czy Polska powinna przejść na model skandynawski, gdzie rozwijana jest kreatywność 
i samodzielność uczniów, albo system amerykański, gdzie większy nacisk kładzie się na umiejętności praktyczne i interpersonalne? Czy system powinien być jednolity, czy dostosowywany do lokalnych potrzeb? Co należy zmienić, by odpowiadał na potrzeby uczniów, uczennic i rynku pracy?

Format open space

Przestrzeń do dyskusji o wątkach, tematach, zagadnieniach, na których najbardziej Wam zależy. To jedyna taka okazja, by podzielić się z innymi Waszymi spostrzeżeniami dotyczącymi rzeczywistości. W trakcie tego bloku stworzycie tematy, grupy dyskusyjne i nadacie tempo rozmowom. I co najważniejsze – lepiej się poznacie!

Misją Fundacji ważne sprawy jest zwiększanie poziomu debaty publicznej przez mówienie o istotnych zagadnieniach społecznych w przystępny i nowoczesny sposób.
Wierzymy, że organizując dyskusję na najwyższym poziomie merytorycznym i włączając w nią z jednej strony osoby młode, a z drugiej najbardziej znane ekspertki i ekspertów, decydentów i osoby tworzące trendy, jesteśmy w stanie zmieniać na lepsze otaczającą nas rzeczywistość, która na codzień zamknięta jest na to co nowe i inne.

Śledź nasze działania tutaj:

Kontakt z koordynatorą projektu

Kaja Gagatek
kajagagatek@waznesprawy.org