Tag: Fundacja Nowej Wspólnoty

dr hab. Mikołaj Lewicki

socjolog z Wydziału Socjologii, Uniwersytetu Warszawskiego. Bada socjologicznie gospodarkę, procesy nadawania wartości i wyceny na rynkach, kredyty...