Tag: Szkoła Główna Handlowa

prof. dr hab. Marek Bryx

kierownik Katedry Miasta Innowacyjnego (dawniej - Katedra Inwestycji i Nieruchomości) Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (wcześniej SGPiS)...

prof. dr hab. Marek Góra

Kierownik Katedry Ekonomii 1 w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Wykłada makroekonomię, ekonomię emerytalną, ekonomię pracy, ekonomię...