Tomasz Janas

absolwent UE Kraków i MBA University of Illinois. Doświadczenie zawodowe: bankowość, JST (skarbnik miasta), KPRM. Wizjoner, innowator, pasjonat ekonomii behawioralnej. 30 lat inicjuje i wdraża zmiany ukierunkowane na generowanie wartości społecznej. Współzałożyciel FairBNB Coop z siedzibą w Wenecji. Pomysłodawca i Przewodniczący Rady Nadzorczej PLZ Spółdzielnia.

Kontakt z koordynatorą projektu

Kaja Gagatek
kajagagatek@waznesprawy.org