Tomasz Racławski

co-funder i prezes ważnych spraw

Kontakt z koordynatorą projektu

Kaja Gagatek
kajagagatek@waznesprawy.org