W POLSCE JEST NAJNIŻSZE BEZROBOCIE W CAŁEJ UE [INFOGRAFIKA]

W ostatnim czasie dużą uwagę przykuł fakt, że Polska w styczniu 2021 roku odnotowała najniższą stopę bezrobocia (wg. BAEL) w całej Unii Europejskiej.
Rzeczywiście, według danych Eurostatu, w Polsce wyniosła ona w pierwszym miesiącu bieżącego roku: 3,1% ❗ Oznacza to, że w rozumieniu BAEL, niewiele Polek i Polaków pozostawało bezrobotnymi. Kiedy jednak spojrzymy na GUSowskie dane, okazuje się, że zarejestrowanych bezrobotnych w tym samym czasie mieliśmy 6,5%. Skąd ta różnica?
Żeby zrozumieć należy wyjaśnić definicję bezrobocia rejestrowanego oraz bezrobocia rozumianego według tajemniczego BAEL:
🔵 bezrobocie rejestrowane – pod tym pojęciem kryją się osoby, które nie są zatrudnione i nie wykonują innej pracy zarobkowej, jednocześnie zdolne do podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze godzin (gotowość do ½ etatu dotyczy osób niepełnosprawnych). Bezrobotny zarejestrowany nie uczęszcza do szkoły, jest w wieku od 18 do 60 r. życia (kobiety) lub 65 r. życia (w przypadku mężczyzn), nie ma emerytury ani renty, nie jest posiadaczem nieruchomości rolnej (powyżej 2 ha), a także nie prowadzi firmy. (definicja GUS)
🔵 Trochę inną definicją bezrobocia kieruje się w swoich obliczeniach Eurostat. Wykorzystuje on definicję BAEL, czyli Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności, według której osobami bezrobotnymi są osoby, które spełniają następujące warunki łącznie:

 • są w wieku 15-74 lata,
 • nie pracowały w okresie badanego tygodnia (nawet 1 godziny),
 • aktywnie poszukiwały pracy (podejmowały konkretne działania w okresie 4 tygodni przed badaniem, wliczając w to tydzień badania),
 • są gotowa do podjęcia pracy w ciągu dwóch tygodni po przeprowadzeniu badania.
  Do bezrobotnych wg BAEL zalicza się także osoby, które znalazły pracę, czekają na jej rozpoczęcie (do 3 miesięcy) i jednocześnie deklarowały chęć jej podjęcia.
  🔵 Jak możemy zauważyć, definicje te trochę się od siebie różnią, przez co możemy się spotkać z różnymi wielkościami stopy bezrobocia. Jest jednak jedna, bardzo pozytywna kwestia, która łączy obie z nich.
  📉 W przeciągu ostatnich 10 lat, stopa bezrobocia w Polsce (zarówno tego rejestrowanego, jak i tego wg. BAEL) znacząco spadła, a trend ten nadal się utrzymuje i miejmy nadzieję, że pandemia znacznie go nie zmieni.
  Źródła: Eurostat, GUS