zespół

Nasz zespół to osoby młode, ambitne, innowacyjne i profesjonalne. Wspólnie mierzymy się z trudnymi tematami, szukając nowych wyzwań i odrzucając działania, które nie wpływają na rozwój pracowników lub fundacji. To co robimy nie jest przypadkowe, ale w pisane w długookresową strategię. Pracujemy w grupie zróżnicowanej kompetencyjnie, dając członkom zespołu dużą swobodę w zakresie realizowanych działań. Priorytetem jest dla nas merytoryka publikowanych treści i wysoka jakość prowadzonych projektów.

Tomek Racławski

Prezes Zarządu

Ekonomista, absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Prezes zarządu fundacji. Posiada blisko dziesięcioletnie doświadczenie w zarządzaniu projektami w sektorze organizacji pozarządowych, w szczególności w obszarze angażowania młodych ludzi w procesy decyzyjne na wszystkich szczeblach. Pracował jako trener, moderator i menedżer projektów. W ważnych sprawach zajmuje się zagadnieniami gospodarczymi oraz projektami strategicznymi zorientowanymi na rozwój polityk publicznych. Interesuje się gombrowiczowską walką z fałszem i przemianami społecznymi powodowanymi rozwojem technologii.

tomek@waznesprawy.org

Julia Kelsz

Wiceprezes Zarządu

Socjolożka oraz studentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Badaczka, trenerka, moderatorka, wiceprezes zarządu Fundacji. Doświadczona w zakresie konsultacji społecznych oraz koordynacji projektów. Zainteresowana tematyką prawa antydyskryminacyjnego oraz socjologią trzeciego sektora. W zespole Ważnych Spraw specjalistka z zakresu prawa oraz metodologii badań. Priorytetem w jej działalności jest odpowiedzialność oraz efektywna ewaluacja procesów.

julia@waznesprawy.org

Kaja Gagatek

Project Manager

Studentka politologii i kulturoznawstwa na Uniwersytecie Warszawskim. Obserwatorka rzeczywistości, moderatorka. W przeszłości związana z działalnością w samorządzie, a co za tym idzie, z tematyką młodzieżowych rad. Interesuje ją wszystko, co związane jest z człowiekiem i jego działalnością. W zespole odpowiada za zagadnienia związane z szeroko rozumianą kulturą i społeczeństwem.

kaja@waznesprawy.org

Mikołaj Samborski

Project Manager

Student Uniwersytetu Warszawskiego. Trener, moderator, instruktor ZHP, członek zespołu Fundacji. Doświadczenie zdobywał, biorąc udział w organizacji projektów i eventów oraz koordynując własne inicjatywy. Prowadził warsztaty i zajęcia skierowane w szczególności do młodych ludzi. Zainteresowany aktywnością obywatelską oraz wpływem młodzieży na działania decydentów, zarówno na szczeblu lokalnym, jak i ogólnopolskim. W Fundacji zajmuje się głównie realizacją projektów i działalnością badawczą.

mikolaj@waznesprawy.org