zespół

Nasz zespół to osoby młode, ambitne, innowacyjne i profesjonalne. Wspólnie mierzymy się z trudnymi tematami, szukając nowych wyzwań i odrzucając działania, które nie wpływają na rozwój pracowników lub fundacji. To co robimy nie jest przypadkowe, ale w pisane w długookresową strategię. Pracujemy w grupie zróżnicowanej kompetencyjnie, dając członkom zespołu dużą swobodę w zakresie realizowanych działań. Priorytetem jest dla nas merytoryka publikowanych treści i wysoka jakość prowadzonych projektów.

Tomek Racławski

Prezes Zarządu

Ekonomista, absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Prezes zarządu fundacji. Posiada blisko dziesięcioletnie doświadczenie w zarządzaniu projektami w sektorze organizacji pozarządowych, w szczególności w obszarze angażowania młodych ludzi w procesy decyzyjne na wszystkich szczeblach. Pracował jako trener, moderator i menedżer projektów. W ważnych sprawach zajmuje się zagadnieniami gospodarczymi oraz projektami strategicznymi zorientowanymi na rozwój polityk publicznych. Interesuje się gombrowiczowską walką z fałszem i przemianami społecznymi powodowanymi rozwojem technologii.

tomek@waznesprawy.org

Julia Kelsz

Wiceprezes Zarządu

Socjolożka oraz studentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Badaczka, trenerka, moderatorka, wiceprezes zarządu Fundacji. Doświadczona w zakresie konsultacji społecznych oraz koordynacji projektów. Zainteresowana tematyką prawa antydyskryminacyjnego oraz socjologią trzeciego sektora. W zespole Ważnych Spraw specjalistka z zakresu prawa oraz metodologii badań. Priorytetem w jej działalności jest odpowiedzialność oraz efektywna ewaluacja procesów.

julia@waznesprawy.org

Kaja Gagatek

Project Manager

Studentka politologii i kulturoznawstwa na Uniwersytecie Warszawskim. Obserwatorka rzeczywistości, moderatorka. W przeszłości związana z działalnością w samorządzie, a co za tym idzie, z tematyką młodzieżowych rad. Interesuje ją wszystko, co związane jest z człowiekiem i jego działalnością. W zespole odpowiada za zagadnienia związane z szeroko rozumianą kulturą i społeczeństwem.

kaja@waznesprawy.org

Mikołaj Samborski

Project Manager

Student Uniwersytetu Warszawskiego. Trener, moderator, instruktor ZHP, członek zespołu Fundacji. Doświadczenie zdobywał, biorąc udział w organizacji projektów i eventów oraz koordynując własne inicjatywy. Prowadził warsztaty i zajęcia skierowane w szczególności do młodych ludzi. Zainteresowany aktywnością obywatelską oraz wpływem młodzieży na działania decydentów, zarówno na szczeblu lokalnym, jak i ogólnopolskim. W Fundacji zajmuje się głównie realizacją projektów i działalnością badawczą.

mikolaj@waznesprawy.org

Iga Karasińska

PR Specialist

Studentka prawa i socjologii w ramach MISH na UW. Stypendystka programów Future Leaders Exchange Program oraz Yale Young Global Scholars Program. Wieloletnia członkini, moderatorka oraz organizatorka konferencji międzynarodowych Europejskiego Parlamentu Młodzieży. Doświadczona działaczka społeczna, kompetencje nabywała m.in. w Europejskiej Akademii Dyplomacji, Instytucie Badań Edukacyjncyh, Parlamencie Studentów UW czy olimpiadzie Zwolnieni z teorii. Współpracuje z największą edukacyjną organizacją pozarządową w Polsce, czyli CEO. W Fundacji zajmuje się komunikacją zewnętrzną, sferą public relations oraz public affairs.

iga@waznesprawy.org