Weź udział
w Ideathonie

Dziękujemy za zgłoszenia! Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone 3 marca.

Dowiedz się więcej
o projekcie