Zuzanna Mielczarek

architektka, badaczka architektury, kuratorka. Absolwentka Wydziału Architektury w Delft w Niderlandach, doktorantka Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej. Na Wydziale Architektury w Brnie prowadzi razem z Kacprem Kępińskim pracownię Inclusive Housing Studio. Specjalistka do spraw projektów innowacyjnych i społecznych w PFR Nieruchomości. W Narodowym Instytucie Architektury i Urbanistyki zajmuje się kuratorstwem wystaw i projektów popularyzatorskich. Wspólnie z Kamilem Trepką prowadzi „Podcast Mieszkaniowy” Krytyki Politycznej. Współtworzyła wytyczne architektoniczno-urbanistyczne Warszawskiej Dzielnicy Społecznej.

Kontakt z koordynatorą projektu

Kaja Gagatek
kajagagatek@waznesprawy.org