instrukcja

Jak zorganizować panel dyskusyjny (offline)

Dyskusja panelowa to sytuacja, w której osoby zaproszone rozmawiają w usystematyzowany sposób na konkretny temat. W dyskusji panelowej biorą udział trzy podmioty:
osoba moderująca (dbająca o przebieg rozmowy, wyznaczająca jej bieg);
osoby dyskutujące (mające wiedzę i/lub posiadające konkretne doświadczenie w zakresie tematu głównego rozmowy);
osoby słuchające, czyli po prostu publiczność;
Dyskusja panelowa to po prostu rozmowa jednak mająca swój scenariusz i wcześniej określone cele. Zazwyczaj dyskusja panelowa złożona jest z dwóch części:
rozmowa właściwa - jest to części w pełni moderowana przez osobę prowadzącą, to w tym segmencie moderator/ka zadaję pytania, osoby zaproszone wchodzą ze sobą w dyskusję;
pytania od publiczności - w jej trakcie osoby słuchające mają możliwość zadania pytania osobom, które zostały zaproszone;

I. Co trzeba wiedzieć na starcie

Założenia ideowe

W rozmowie panelowej chodzi o ciekawą rozmowę w trakcie, której osoby jej słuchające:
nabędą i/lub zwiększą swój poziom wiedzę nt. głównego tematu rozmowy;
zapoznają się z opinią osób uczestniczących w panelu nt. głównego tematu rozmowy;
po prostu spędzą dobrze czas;
Jej głównym celem jest stworzenie takiej przestrzeni, w której osoby zaproszone będą mogły swobodnie podzielić się swoją wiedzą, doświadczeniem czy informacjami, a także ze sobą porozmawiać.

Potrzebne kompetencje

Potrzebne kompetencje będą zależały od Twojej roli. Jeśli jesteś osobą odpowiedzialną tylko i wyłącznie za organizację potrzebujesz kompetencji związanych z zarządzeniem, planowanie i kontaktem z zaproszonymi osobami i osobami uczestniczącymi, promocją wydarzenia.

Sprawa komplikuje się wtedy gdy masz jeszcze przeprowadzić dyskusję panelową. W takiej sytuacji powinnaś/eś nie bać się rozmawiać z innymi w sytuacji publicznej. Moderowanie rozmowy nie jest najprostszą rzeczą na świecie, ale też nie najtrudniejszą. Jeśli nie masz dużego doświadczenia lub nie masz go wcale pamiętaj, że to co ułatwia życie to dobrze opracowany plan na rozmowę (jeśli chcesz czuć się super bezpiecznie możesz stworzyć sobie listę przykładowych pytań, które będzie można zadać w trakcie rozmowy). 

Dodatkowo warto podzielić się swoim pomysłem na rozmowę z innymi osobami, a nawet przeprowadzić z nimi próbę. Pamiętaj nikt jeszcze nie urodził się moderatorem/ką a pewności siebie w prowadzeniu rozmowy, a także szybkiej rekacji na to co mówią osoby w trakcie panelu uczysz się w praktyce.

Dobre praktyki

Organizacja dyskusji panelowej (offline)

dobre przygotowanie przed, czyli research (czasami może wydawać się zbędny lub nudny, ale tak naprawdę jest najważniejszy). Na samym początku warto poszukać informacji nt. głównego tematu rozmowy (przejrzyj publikacje, wywiady, strony internetowe, artykuły itd.). Potem dogłębnie zbadaj gości/gościnie, sprawdź ich biografie, poszukaj informacji nt. działań przez nie podejmowanych, sprawdź czy nie udzielili już kiedyś jakiegoś wywiadu;
stwórz plan rozmowy, zastanów się o czym tak naprawdę chcesz porozmawiać, jaki jest cel Waszej rozmowy, jakie zagadnienia chcesz poruszyć w jej trakcie. Każda osoba prowadząca panele ma swój własny sposób na uporządkowanie zagadnień, o które chce zapytać - może być to lista punktów, słów kluczowych, może być to mapa myśli, a nawet linia czasu. Jednak to co najważniejsze to posiadanie uporządkowanego planu dostosowanego do Twoich potrzeb;
słuchaj gości/gościń, dobra rozmowa to taka, w której nie tylko kierujesz się swoim planem, ale też reagujesz na to co mówią do Ciebie i siebie nawzajem rozmówcy;
kontroluj czas, kilkuminutowe przedłużenie rozmowy wchodzi w grę, jednak nie powinieneś/aś przesadzać;
bądź pewna/y siebie, to Ty wyznaczasz ramy rozmowy, reaguj gdy Twoi rozmówcy naruszają zasady lub gdy wydarzy się coś niespodziewanego;
nie daj się zagłuszyć przez panelistów/ki, rób wszystko by odpowiadali na Twoje pytania, jednak pamiętaj nie kradnij przestrzeni. Twoje zdanie nt. tematu głównego rozmowy jest ważne, jednak nie może być najważniejsze;
dyskusja panelowa to sytuacja, w której dużo osób patrzy na Ciebie (czasami na panelach robione są zdjęcia lub ich przebieg jest nagrywany) dlatego zadbaj o to by czuć się komfortowo. Zrób wszystko by nie przejmować się tym w trakcie rozmowy. Oczywiście to jak wyglądasz nie jest ważne, ważne jest tylko to byś czuł/a się pewnie;

II. Jak się za to zabrać

Umieszczenie działań w czasie i podział zadań

Planowanie spotkania może na pierwszy rzut oka wydawać się prostym i niezbyt czasochłonnym zadaniem. Jednakże, w rzeczywistości wymaga ono znacznego okresu przygotowań, głównie z powodu konieczności komunikacji z zaproszonymi gośćmi. Dlatego istotne jest, aby zacząć organizację z odpowiednim wyprzedzeniem.

Wylistowanie zadań do każdego działania

Lista zadań

Organizacja dyskusji panelowej (offline)

X zadań, X kategorii

Przygotowanie koncepcji wydarzenia:

Konsultacje z osobami potencjalnie zainteresowanymi udziałem w wydarzeniu (jakie są ich potrzeby? z kim chcą się spotkać? co chcą wyciągnąć ze spotkania?)
Przygotowanie listy potencjalnych osób, do których warto skierować zaproszenie
Przygotowanie koncepcji tematycznej rozmowy (jaki będzie jej główny temat, jakie zagadnienia zostaną w jej trakcie poruszone).
Stworzenie krótkiego opisu panelu wraz z tytułem (rzecz niezbędna w trakcie prowadzenie promocji).

Logistyka wydarzenia:

Ustalenie budżetu do dyspozycji (o ile jest konieczny)
Kontakt z potencjalnymi przestrzeniami, w których może odbyć się wydarzenie
Rezerwacja miejsca
Ustalenie zapotrzebowania technicznego (oświetlenie, nagłośnienie, streaming)
Przygotowanie sali przed samym wydarzeniem
Posprzątanie i zwrot przestrzeni po jego zakończeniu

Zaproszenia dla panelistów/tek:

Przygotowanie treści maila, informującego o szczegółach organizowanego spotkania
Przygotowanie ewentualnych załączników do maila
Ustalenie listy potencjalnych osób, które chcemy zaprosić, i ponumerowanie ich według priorytetu
Ustalenie sposobu kontaktu do osoby z góry listy
Wysyłka zaproszenia wraz z ustalonym terminem oczekiwania na odpowiedź
Regularne przypomnienia
Jeśli zaproszona osoba nie odpowiedziała w terminie mimo przypomnień lub odmówiła udziału, pytamy ją o możliwość zastępstwa (jeśli zależy nam bardziej na tym, żeby pojawił się ktoś reprezentujący daną instytucję, np. urząd miasta, niż na konkretnej osobie) lub wysyłamy zaproszenie do kolejnej osoby z listy

Komunikacja wydarzenia:

Wybór kanałów / sposobów promocji wydarzenia
Przygotowanie materiałów graficznych promujących wydarzenie
Przygotowanie systemu zapisów (jeśli ważne jest monitorowanie liczby zainteresowanych osób); pamiętajmy o RODO!
Publikacja materiałów (ważna jest kreatywność - mogą to być plakaty, posty na Instagramie, ale też informacje na grupkach na Facebooku, wiadomości prywatne, prośby o udostępnienie przez rozpoznawalne osoby, apele w szkołach etc.) i linku do systemu zapisów
Przekazanie zapisanym osobom szczegółów spotkania
Przypominanie zapisanym osobom o wydarzeniu
Zapewnienie relacji fotograficznej z wydarzenia
Publikacja materiałów podsumowujących spotkanie (po wydarzeniu)

Merytoryczne przygotowanie do wydarzenia:

Stworzenie dokładnego scenariusza spotkania;
Wybór osoby odpowiedzialnej za prowadzenie spotkania lub przygotowanie się do niego samodzielnie;
Kontakt osoby odpowiedzialnej za prowadzenie spotkania z zaproszonymi osobami w celu ustalenia jego szczegółów (np. propozycji zadawanych pytań);
Przygotowanie się do rozmowy przez osobę prowadzącą;

Podsumowanie spotkania:

Ustalenie sposobu podsumowania spotkania (w jaki sposób dowiemy się, czy osiągnęliśmy swój cel?)
Przygotowanie materiałów niezbędnych do uzyskania informacji zwrotnej o sukcesie spotkania (np. ankieta ewaluacyjna dla osób uczestniczących, lista pytań do zaproszonej osoby, którą otrzyma po zakończeniu wydarzenia)
Przeprowadzenie podsumowania
Wyciągnięcie wniosków na przyszłość

Zgrupowanie zadań w obszary odpowiedzialności (dość szerokie)

Jak na pewno sami zauważyliście, zadania w różnych działaniach czasem się powtarzają lub są do siebie podobne. Zgrupujcie je teraz w kategorie. Pamiętajcie, aby obszary nie były zbyt wąskie ani zbyt szerokie.

PRZYKŁAD

Sposób podziału zadań na obszary odpowiedzialności

4 obszary

obszar 1: Relacje

Obejmuje zadania z działu: Zaproszenia do osób eksperckich / decydenckich

obszar 2: Marketing i promocja

Obejmuje zadania z grup: komunikacja i promocja

obszar 3: Logistyka

Obejmuje zadania z działu: przygotowanie logistyczne spotkania

obszar 4: Merytoryka

Obejmuje zadania związane z ustaleniem koncepcji wydarzenia, przygotowaniem do wydarzenia i podsumowaniem spotkania

Rozpisanie zadań w czasie (Gantt)

Spróbuj teraz umieścić wszystkie wygenerowane zadania na osi czasu. Przydatne będzie narzędzie Diagram Gantta.

NARZĘDZIE

Diagram Gantta

Diagram Gantta to narzędzie używane do planowania i śledzenia postępu projektów. Wyobraź sobie, że masz wielką tablicę, na której są zaznaczone dni lub tygodnie. Na tej tablicy umieszczasz różne paski, które reprezentują różne zadania potrzebne do wykonania projektu. Każdy pasek pokazuje, kiedy dane zadanie się zaczyna, jak długo trwa i kiedy się kończy. Dzięki temu można łatwo zobaczyć, co trzeba zrobić, kiedy to się dzieje i jak poszczególne zadania są ze sobą powiązane. Diagram Gantta pomaga zespołom w organizacji pracy, umożliwia łatwe śledzenie postępów i pomaga w utrzymaniu projektu na odpowiednim kursie do zakończenia. Wzór Diagramu Ganta znajdziesz na przykład w Google Sheets.

Podział odpowiedzialności za obszary zadań

Na sam koniec zobaczysz swój plan, przeanalizuj, czy na pewno nic tam nie brakuje, a na koniec podziel się w zespole odpowiedzialnością za dane obszary działań (sugerujemy dzielenie się nie zadaniami, a całymi obszarami). Weź pod uwagę kompetencje oraz możliwości czasowe danych osób w zespole.

Budżet

Ostatnim elementem planowania logistycznego jest stworzenie budżetu. Jak widzisz, w zależności od przyjętego przez Ciebie formatu wydarzenia, możecie poradzić sobie bezkosztowo, ale można też sporo zainwestować w to przedsięwzięcie (wynajem przestrzeni, sprzęt, streaming, przerwa kawowa, wynagrodzenie prelegenta). Na podstawie zaplanowanych działań przygotujcie zestawienie wszystkich kosztów, jakie poniesiecie w ramach działania.

III. Ważne sprawy w trakcie realizacji

Remanent zasobów:

Macie już wstępny plan na wydarzenie, znacie swój budżet, podzieliliście się zadaniami, wszystko wygląda naprawdę nieźle. A teraz spójrzcie na to, czym dysponujecie, jak najchłodniej, krytycznie. Czy wystarczy Wam czasu, pieniędzy, czy na spotkaniu pojawi się wystarczająca liczba osób, czy Wasz zespół ma wystarczające doświadczenie i przygotowanie, żeby je przeprowadzić? Oczywiście nie chodzi o zaniżanie swojego potencjału, tylko o jego racjonalną ocenę. To ostatni moment na dostrzeżenie, gdzie potrzeba przyłożyć więcej pracy i starań. Spójrzcie pojedynczo na każdy z obszarów. Jeśli zauważycie, że coś nie gra, zastanówcie się nad możliwymi scenariuszami poprawy. Co można zrobić, żeby odpowiedzieć na problem?

PRZYKŁAD

Wyzwanie: 
“Obawiam się, że nie znamy się tak dobrze na grafice komputerowej, żeby przygotować profesjonalne posty informujące o wydarzeniu”

Rozwiązanie: 
Znajdźcie czas na poszukiwania pomocnej dłoni do zespołu “Marketing i promocja”, np. ogłaszając call na wolontariusza w szkołach artystycznych, wśród znajomych, w ośrodkach kultury itd.

Lista zadań

określenie, jakich kompetencji potrzebujecie,
napisanie ogłoszenia,
research wśród znajomych, przekazanie informacji do miejsc, w których kształcą się osoby zainteresowane grafiką,
rekrutacja wolontariusza / wolontariuszki,
uzgodnienie zasad współpracy.

o czym pamiętać

Na tym etapie powinniście już doskonale wiedzieć co robić. Żeby jeszcze mocniej naprowadzić Was na właściwe tory, przygotowaliśmy kilka instrukcji, jak pracować w poszczególnych obszarach:

Koncepcja wydarzenia

To najważniejszy moment w ramach przygotowań. Nie należy go bagatelizować. Poświęćcie wystarczająco dużo czasu na to, żeby zadać sobie ważne pytania: Czy to spotkanie rzeczywiście jest potrzebne? Dlaczego? Kto będzie nim zainteresowany? Jaką wartość wniesie ono do życia osób uczestniczących? Jak najlepiej wykorzystać obecność zaproszonej osoby? Jak zachęcić ją do wzięcia udziału w spotkaniu, dlaczego będzie ono dla niej atrakcyjne? Jak sprawić, żeby przebieg wydarzenia był ciekawy?
Wyobraźcie sobie, że jesteście po stronie osób, które mają przyjść na wydarzenie. Spróbujcie pomyśleć, czego taka osoba może oczekiwać, co zachęci ją do udziału w spotkaniu, czy będzie się na nim dobrze bawić. To pomoże Wam stworzyć atrakcyjną listę potencjalnych gości oraz wybrać najciekawszy format wydarzenia.

Logistyka

Rezerwujcie salę z dużym wyprzedzeniem. Najlepiej jeżeli uda Wam się “dogadać” z lokalnym domem kultury, szkołą czy urzędem miasta, żeby udostępnili Wam takie miejsce za darmo. Pamiętajcie o wcześniejszym uzgodnieniu zasad współpracy - najlepiej za pomocą umowy. Upewnijcie się też, czy sala jest dobrze oświetlona i wystarczająco duża, na sali jest odpowiednia ilość krzeseł, stołów, czy dysponuje ekranem, rzutnikiem i innymi sprzętami, których możecie potrzebować.
Sporządźcie sobie listę potrzebnego sprzętu z odpowiednim wyprzedzeniem. Zadbajcie o każdy szczegół i ustalcie co macie zapewnione w ramach wynajmu sali, a co musicie zdobyć sami. Upewnijcie się, czy zaproszona osoba ma jakiekolwiek potrzeby związane ze sprzętem i przestrzenią.
Jeśli sala jest duża, planujecie przerwę kawową albo użycie dużej ilości sprzętu, możecie potrzebować większego zespołu, by posprzątać po wydarzeniu - w tym celu warto by było pozyskać kilku wolontariuszy i wolontariuszek, by pomogli Wam na miejscu. Pamiętajcie, że te osoby muszą dobrze znać swoje zadania.
Jeśli spotkanie odbywa się wirtualnie, wybierzcie do tego odpowiedni program (np. Zoom); taki, który odpowie na Wasze potrzeby: umożliwi udział przewidywanej liczby osób, pozwoli Wam kontrolować przebieg wydarzenia, zadawać pytania na czacie, jeśli je przewidujecie, etc. Zróbcie koniecznie próbę, by upewnić się, że wszystko zadziała jak należy!

Zaproszenia do osób eksperckich / decydenckich

Korzystajcie ze wszystkich źródeł kontaktu, na jakie możecie wpaść - mail do sekretariatu, telefon do biura, profil na Facebooku, Instagramie, linkedin asystenta - najważniejsze, żeby zaproszenie dotarło. Lepiej otrzymać odmowę, niż mieć świadomość, że wiadomość nigdy nie dotarła do adresata.
Mail musi mieć chwytliwy tytuł. Nie mówimy tu o clickbaitach, ale ważne, by wynikało z niego, że to zaproszenie na wydarzenie w temacie, który jest ważny dla osoby, do której piszecie.
Pomyślcie, co może przekonać zapraszaną osobę - na czym jej zależy? Jeśli to lokalny polityk, a zbliżają się wybory, będzie pewnie trochę łatwiej, bo taka osoba szuka kontaktu z potencjalnymi wyborcami i wyborczyniami. W przypadku osób eksperckich trzeba się trochę bardziej nagimnastykować. Może ważny jest dla takiej osoby kontakt z młodymi osobami? A może chce poszerzyć swoją działalność online, a Wy możecie dostarczyć jej contentu, nagrywając całe wydarzenie? Ogranicza Was wyobraźnia!

Komunikacja i promocja

Wybierzcie odpowiedni kanał do preferowanej grupy docelowej. Jeśli chcecie dotrzeć do młodych osób, najpewniej najlepszy będzie Instagram. Facebook, jeśli Waszą grupą docelową są osoby w średnim wieku z Waszej okolicy, a TikTok, jeśli zależy Wam na dotarciu do grupy z całej Polski. Jeśli mowa o seniorach - pomyślcie o reklamie outdoorowej, np. plakatach, a także informacjach w domach seniora czy nawet ogłoszeniu z mównicy kościelnej, jeśli znacie zaprzyjaźnionego kapłana ;)
Pamiętajcie, żeby monitorować liczbę osób zainteresowanych uczestnictwem w wydarzeniu, dzięki temu nic Was nie zaskoczy. Przygotujcie np. najprostszy formularz Google. Nie musicie zbierać dokładnych danych osobowych, wystarczy imię i deklaracja, że dana osoba chce się pojawić. W ten sposób łatwiej ocenić, czy wypełnicie całą salę, jaką przerwę kawową zaserwować grupie etc. Pamiętajcie jednak, że to tylko deklaracje. W dniu wydarzenia może pojawić się nieco mniej osób (bo ktoś był chory, bo padał deszcz, bo jednak został w pracy nieco dłużej…).
Nigdy nie bagatelizujcie potęgi wydarzeń na Facebooku!
O pomoc w promocji można poprosić zaprzyjaźnione (lub mniej zaprzyjaźnione, a czasem nawet trochę obce) organizacje z Waszej okolicy lub takie, które zajmują się podobnym tematem. Udostępnienie na koncie o dużych zasięgach może zrobić różnicę. Jeśli zaproszona osoba dysponuje takim kontem lub jest związana z jakąś organizacją, poproście ją o dodanie przygotowanego przez Was materiału.

Merytoryka

Głównym zadaniem w tym obszarze jest przygotowanie scenariusza warsztatu. Oto co powinno się w nim znaleźć:
cel wydarzenia - dlaczego je organizujemy i jaki ma wywołać wpływ
czas trwania - ile będą trwały poszczególne części, a i ile całość. Bez tej wiedzy nie jesteśmy w stanie przewidzieć, ile potrzebujemy czasu na jego przeprowadzenie.
program - czyli opis tego, co ma się wydarzyć - krok po kroku.
biogram osoby eksperckiej / decydenckiej - rozpoczynając wydarzenie należy odpowiednio przedstawić gościa lub gościnię (warto pozyskać taki biogram bezpośrednio u źródła)
krótki opis organizatorów - koniecznie też się przedstawcie!
zasady współpracy - warto przedstawić całej grupie sposób przeprowadzenia spotkania, ustalenia, których chcemy się trzymać oraz sytuacje, w których zobowiązujemy się reagować.
scenariusz przebiegu spotkania - w zależności od formatu będzie on wyglądać inaczej; jeśli to niewielkie spotkanie, wystarczą tylko punkty, które chcemy poruszyć, żeby o niczym nie zapomnieć. Jeśli to sesja Q&A, przygotujmy sobie wypowiedzi na rozpoczęcie, by wyjaśnić zasady, oraz na zakończenie. Jeśli będzie to moderowana dyskusja, wtedy warto wypisać sobie pytania, które zamierzamy zadać zaproszonej osobie.
podziękowania - w ferworze i emocjach łatwo zapomnieć o najprostszych sprawach, dlatego mała ściąga na zakończenie uratuje konferansjerów.

Podsumowanie

W zależności od formuły spotkania możemy zdecydować się na różne formy ewaluacji wydarzenia:
Jeśli spotykamy się online, najłatwiej będzie wysłać grupie uczestniczącej link do formularza Google (lub podobnego), gdzie zapytacie o jej wrażenia (np. Jak oceniasz przygotowanie moderatora / moderatorki? Jak oceniasz atmosferę podczas spotkania? Czy dowiedziałeś_aś się czegoś nowego?). To trudne, bo czasem komuś coś się nie spodoba, i możemy narazić się na krytykę, ale odpowiedzi w ankiecie dostępne są tylko dla nas, a dzięki ich analizie możemy wyciągać wnioski na przyszłość. Ankietę online można także wysłać grupie uczestniczącej w spotkaniu offline, jeśli dysponujemy jej adresami mailowymi.
Jeśli nie mamy możliwości wysłania formularza online do uczestników i uczestniczek, możemy przygotować karteczki z pytaniami, które rozdamy na początku lub na końcu spotkania. Należy wówczas pamiętać o przygotowaniu kartonu / pudełka, do którego trafiać będą wypełnione ankiety.
O zdanie należy zapytać także zaproszoną osobę - możemy to zrobić telefonicznie, mailowo lub osobiście. Warto wcześniej przygotować sobie pytania na tę okoliczność, zastanawiając się wcześniej, jakie informacje pomogą nam w przyszłości lepiej planować podobne działania.

Mechanizm samokontroli

Brawo! Macie już wszystko czego potrzebujecie, żeby zacząć realizować wasze działanie. Teraz najważniejsze jest to, żeby monitorować postępy i reagować na problemy. W tym celu proponujemy Wam rozwiązanie polegające na cyklicznych spotkaniach ewaluacyjnych. Wybierzcie wśród siebie jedną osobę, która będzie koordynatorem/koordynatorką działania. Jej zadaniem będzie prowadzenie np. cotygodniowych spotkań, podczas których osoby odpowiedzialne za dane obszary zadań będą mogły opowiedzieć o tym, jak idą przygotowania oraz powiedzieć, czy potrzebują jakiejś pomocy. Takie rozwiązanie pozwoli Wam na wspólne pochylenie się nad pojawiającymi się problemami oraz zapewni dobry przepływ informacji w zespole.

Trzymamy za Was kciuki! Powodzenia!

IV. Przykład

CASE STUDY

Dyskusja panelowa „Jak zapobiegać kryzysom zdrowia psychicznego”, Fundacja ważne sprawy

CEL SPOTKANIA

W ramach projektu „Przestrzeń młodych” organizowanego przez fundacja ważne sprawy zostało zaplanowany panel dyskusyjny zapraszający osoby ekspercie do pogłębionej dyskusji dotyczącej obecnej sytuacji opieki psychologicznej i psychiatrycznej w Polsce. Dodatkowo w trakcie rozmowy zależało nam na poznaniu diagnozy obecnej kondycji psychofizycznej osób młodych, a także tego jak czuć się dobrze w obecnym świecie.

GRUPA DOCELOWA

Główną grupą docelową były osoby uczestniczące w projekcie „Przestrzeń młodych”. Dodatkowo postanowiliśmy otworzyć się na osoby zainteresowane tematem dlatego uruchomiliśmy zapisy na spotkanie. Promocje kierowaliśmy do osób studiujących na warszawskich uniwersytetach.

Paneliści i panelistki:

dr Joanna Krzyżanowska - Zbucka, Ordynator Oddziału Zapobiegania Nawrotom Instytutu Psychiatrii i Neurologii. Obecnie, poza pracą w szpitalu i w poradni, działa w zarządzie Fundacji eF Kropka zajmującej się zapobieganiem wykluczeniu społecznemu osób z doświadczeniem choroby psychicznej.
Janusz Schwertner, polski dziennikarz i publicysta, od 2013 związany z portalem Onet.pl, a od 2021 także z Newonce.radio. Wykładowca dziennikarstwa na warszawskim SWPS.
Michalina Muszyńska, Lekarka Medycyny Stylu Życia dypl. IBLM, studentka neuropsychologii, prowadząca profil edukacyjny na Instagramie (@michalalalina).

Opis panelu:

Ten opis wykorzystywaliśmy w komunikacji wydarzenia i zapraszając panelistów i panelistki.
Życie w świecie nieustannych kryzysów, konfliktów i niezliczonych możliwości, które okazują się być czystą fikcją, staje się coraz większym wyzwaniem dla dobrostanu psychicznego (szczególnie) młodych ludzi. Niestety, przy tym system ochrony zdrowia psychicznego, przede wszystkim dzieci i młodzieży, ciągle pozostawia wiele do życzenia. W związku z tym zastanawiamy się:
Jak radzić sobie z rzeczywistością, w której przyszło nam żyć?
Jak dbać o siebie i innych, by zapobiegać kryzysom zdrowia psychicznego, a nie reagować, gdy jest już za późno?
Czy może faktycznie jesteśmy rozedrganym pokoleniem, pozbawionym nadziei na lepsze jutro?

Proces przygotowań:

Ustalenie celu spotkania.
Opis grupy docelowej.
Przygotowanie harmonogramu spotkania - tak, by był możliwie jak najbardziej angażujący i ciekawy dla grupy docelowej.
Opracowanie potencjalnej listy panelistów/ek, które chcemy zaprosić do udziału w wydarzeniu.
Wybór osoby z naszego zespołu, która przygotuje i przeprowadzi moderowaną rozmowę.
Przygotowanie treści zaproszenia.
Zdobycie kontaktu do wybranych przez nas panelistek i panelistów wysyłka zaproszenia i regularne przypomnienia o sprawie.
Uzyskanie odpowiedzi.
Kontakt z panelistą i panelistkami w celu ustalenia szczegółów rozmowy.
Przygotowanie scenariusza wydarzenia.
Rezerwacja przestrzeni.
Utworzenie materiałów promocyjnych wydarzenia.
Opracowanie formularza rekrutacji i promocja wydarzenia w mediach społecznościowych.
Pozyskanie koniecznego sprzętu.
Zatrudnienie osoby odpowiedzialnej za fotorelację.
Kontakt z osobami zapisanymi do udziału w wydarzeniu, w celu przekazania im szczegółów logistycznych i merytorycznych.
Przeprowadzenie panelu.
Podsumowanie wydarzenia (podziękowania mailowe, ankieta ewaluacyjna oraz kontakt z osobą ekspercką).
Udostępnienie relacji w mediach społecznościowych.

RELACJA ZE SPOTKANIA:

RELACJA NA FACEBOOKU

NA TEJ STRONIE

I. Co trzeba wiedzieć na starcie
Założenia ideowe
Potrzebne kompetencje
Dobre praktyki
II. Jak się za to zabrać
Umieszczenie działań w czasie
Wylistowanie zadań
Zgrupowanie zadań
Rozpisanie zadań w czasie
Podział odpowiedzialności
Budżet
III. Ważne sprawy w trakcie realizacji
Remanent zasobów
O czym pamiętać
Mechanizm samokontroli
IV. Przykład

Zapisz się do newslettera!

Będziesz na bieżąco z ważnymi sprawami 💙 

Fundacja ważne sprawy

KRS 0000826435
NIP 6852339672
REGON 385541134
cogusershourglasscheckmark-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram