Swoje doświadczenia zbierałem już od 12 roku życia, kiedy to rozpocząłem swoją przygodę z wolontariatem, pomagając co tydzień przez wiele lat rodzinie seniorów czy w schronisku dla zwierząt.

W wieku 16 lat wstąpiłem do harcerstwa, co pozwoliło mi systemowo odpowiadać na potrzeby mojego otoczenia wraz z innymi. Pełniłem rolę wieloletniego kierownika i wychowawcy w placówkach wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci oraz młodzieży, ale także jako lider podstawowych jednostek (drużyn) wspierałem wolontariacko młodzież w samorozwoju.
Organizowałem różnorodne akcje społeczne dla lokalnych mieszkańców z tymi grupami młodzieżowymi, w tym Akcję „Mikołaj dla dzieci” (rozdawanie prezentów potrzebującym), współprowadzenie lokalnego sztabu Szlachetnej Paczki i uczestnictwo w niej jako wolontariusz, organizację i koordynację rodzinnych rajdów rowerowych, Mas Krytycznych i Rajdów Przygodowych, a także współorganizację zlotów skautowych dla ponad 3 tysięcy uczestników w Nysie i we Wrocławiu.
Ponadto, organizowałem liczne wyjazdy edukacyjne i wymiany międzynarodowe dla młodzieży oraz jej liderów, pełniąc także rolę koordynatora międzynarodowych kursów i szkoleń, m.in. w Armenii, Gruzji, Grecji czy Rumunii. Zasiadałem również w zarządach ZHP na poziomie jednostki powiatowej i wojewódzkiej oraz byłem przewodniczącym komisji rewizyjnej jednostki powiatowej.
Od 18 lat działam też jako aktywista na rzecz rozwijania wolontariatu, nie tylko jako wolontariusz w ZHP, ale także w wielu innych organizacjach pozarządowych, takich jak Klub Wysokogórski Opole, Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, Fundacja Instytut Rozwoju „Infinitas” czy też Fundacja Geko im. Moniki Mnich, w której obecnie pełnię funkcję wiceprezesa.
Zainicjowałem projekt „Iskra”, realizowany w ramach dofinansowania NoweFIO z NIW-CRSO przez kilka organizacji, w tym Chorągiew Opolską ZHP, co zaowocowało w Opolu powstaniem w 2019 roku nowego Centrum Wolontariatu o tej samej nazwie oraz kawiarni społecznej. W kolejnych latach pełniłem funkcję koordynatora tego centrum wolontariatu, corocznego organizatora Festiwalu Wolontariatu „Impuls”, a także w 2023 roku koordynatora prawdopodobnie pierwszego w Polsce e-learningu na temat wolontariatu – portalu Impakt – Wolontariat się opłaca.
Od 2018 roku jestem też tutorem Odznaki Skautów Świata – najwyższego wyróżnienia przyznawanego przez Światowy Skauting (WOSM), które mogą otrzymać zarówno skauci i harcerze, jak i wszystkie osoby z całego świata, które zrealizują projekt wolontariatu trwającego minimum 80h. Dzięki temu, wspólnie z innymi tutorami, popularyzuję w Polsce idee długoterminowego wolontariatu, pełniąc tę funkcję do dnia dzisiejszego poprzez organizację specjalnych weekendowych warsztatów, na których uczestnicy mogą poznać w działaniu inne organizacje.
W tym czasie współpracowałem już z ponad 30 różnymi organizacjami i instytucjami przyjmującymi wolontariuszy z całej Polski, w tym Stowarzyszeniem Mudita, Miasto jest nasze, Fundacją Gajusz, Fundacją FREE oraz różnymi bibliotekami, muzeami, DPS-ami, ośrodkami dla cudzoziemców, schroniskami dla zwierząt, Lasami Państwowymi, Parkami Narodowymi i Krajobrazowymi.
W 2021 roku byłem także współkoordynatorem ogólnopolskiej akcji „Czuwam dla Ziemi”, która inspirowała nie tylko harcerzy, ale też wszystkich Polaków do troski o naszą planetę i sprzątania naszej przyrody przy współpracy m.in. z Fundacją „Nasza Ziemia”, WWF Polska, stowarzyszeniem „Czysta Polska” i Lasami Państwowymi.

Sprawdź na start:

Fundacja ważne sprawy

KRS 0000826435
NIP 6852339672
REGON 385541134
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram