HISTORIE ZMIENIACZY/EK

/

MAŁGORZATA WITEK

Swoją przygodę z działalnością społeczną zaczynałam od szkolnych wolontariatów i samorządu uczniowskiego.

Później zostałam Przewodniczącą Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum nr 1 w Obornikach i Radną Młodzieżowej Rady Miejskiej w Obornikach. Do szkoły średniej poszłam do Poznania, gdzie zostałam wybrana do Młodzieżowej Rady Miasta
Poznania w której pełniłam funkcję Przewodniczącej. Młodzieżowa Rada Miasta Poznania pod moim przewodnictwem została wyróżniona przez Ministerstwo Edukacji Narodowej tytułem Młodzieżowej Rady 2018 za ilość oraz skuteczność podejmowanych działań. 
Podczas nauki w liceum zostałam finalistką Olimpiady Zwolnieni z Teorii oraz konkursu „Talent za Talent”. Zostałam także nominowana do nagrody im. Macieja Frankiewicza. Te doświadczenia dały mi dużo doświadczenia, wiedzy i z pewnością wpłynęły na to, że zdecydowałam się wystartować w wyborach samorządowych.
W wieku 19 lat zostałam najmłodszą w historii Gminy Oborniki Radną Rady Miejskiej. W kadencji 2018-2024 w Radzie pełniłam funkcję w Wiceprzewodniczącej Komisji Oświaty i Spraw Społecznych oraz koordynatora ds. współpracy z Młodzieżową Radą Miejską w Obornikach. Założyliśmy Stowarzyszenie Aktywizacji Młodych, którego jestem Prezesem, aby osoby, które skończą swoją działalność w młodzieżowej radzie mogły dalej działać na rzecz naszej gminy.
Jestem liderem grupy odnowy wsi Dąbrówka Leśna, współautorką Sołeckiej Strategii Rozwoju wsi Dąbrówka Leśna w gminie Oborniki na lata 2020-2024, Prezesem zarządu i założycielem Stowarzyszenia na rzecz rozwoju Sołectwa Dąbrówka Leśna, członkiem Rady Sołeckiej Wsi Dąbrówka Leśna i członkinią Koła Gospodyń Wiejskich w Dąbrówce Leśnej. Podczas studiów byłam również w Samorządzie Studentów Politechniki Poznańskiej, gdzie przez pewien okres pełniłam funkcję Wiceprzewodniczącej do spraw Partnerów Zewnętrznych.
Obecnie wygrałam wybory samorządowe i przez kolejną kadencję będę Radną Rady Miejskiej w Obornikach. Działam w wielu organizacjach i zdecydowanie bardzo lubię takie życie na pełnej petardzie. Staram się też brać udział w różnych projektach, które także i mnie rozwijają i pozwalają wciąż mieć świeże pomysły i nowe inicjatywy.
Działam, ponieważ widzę w lokalnej społeczności potencjał do pozytywnych zmian i rozwoju. Pomaganie innym i rozwiązywanie problemów, które dotykają naszego otoczenia, jest dla mnie nie tylko obowiązkiem, ale również źródłem radości i satysfakcji. Czerpię ogromną siłę z ludzi, którzy mnie otaczają, ponieważ ich wsparcie dodaje mi energii do działania.
Jestem bardzo wdzięczna za możliwość poznawania historii naszej okolicy oraz za obserwowanie, jak nasze wysiłki przyczyniają się do jej piękniejszego wyglądu i lepszej jakości życia dla wszystkich mieszkańców. Współpraca z różnorodnymi organizacjami daje mi szansę na realizację różnorodnych projektów i inicjatyw, które mogą przynosić pozytywne efekty na wielu płaszczyznach.
Choć moja działalność może nie jest zbyt medialna, to wiem, że moje wysiłki mają realny wpływ na moją lokalną społeczność. Widzę, że nawet najdrobniejsza praca u podstaw może mieć ogromne znaczenie i przynosić wymierne korzyści. Mój młody wiek nie stanowi dla mnie przeszkody, lecz wręcz przeciwnie – jest atutem, który pozwala mi spojrzeć na problemy i wyzwania z nowej perspektywy oraz wprowadzać świeże pomysły i innowacje.
Oddaję cały swój wolny czas i energię dla dobra lokalnej społeczności, widząc, że nasze wspólne wysiłki przynoszą pozytywne rezultaty i czynią nasze miejsce życia jeszcze lepszym dla wszystkich jego mieszkańców.

Sprawdź na start:

Fundacja ważne sprawy

KRS 0000826435
NIP 6852339672
REGON 385541134
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram